درباره کنگره / About Congress

اختلال در روند بهبود زخم و ترمیم بافت یکی از مشکلات جدی در حوزه سلامت و درمان محسوب می شود. تأخیر در ترمیم یک آسیب بافتی و بروز زخم های مزمن هزینه های جسمی و روانی قابل توجهی را در سطوح فردی، اجتماعی و اقتصادی به جامعه تحمیل می کند و سازمان های مسئول در زمینۀ ارائۀ خدمات بهداشتی و درمانی را نیز متأثر می سازد. با توجه به دگرگونی سبک زندگی افراد، افزایش جمعیت، افزایش میانگین سنی جامعه و تغییر الگوی بیماری ها به سمت بیماری های غیرواگیردار، بروز زخم های مزمن و اختلالات ترمیم بافت روندی رو به تزاید را نشان می دهد. بنابراین سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به عنوان نهادی پویا، پیشرو و نوآور در در خلق زندگی سالم اقدام به برگزاری کنگرۀ زخم و ترمیم بافت نموده است که سالانه باهدف ایجاد تعامل و هم اندیشی پژوهشگران حیطۀ زخم و ترمیم بافت و ارائه جدیدترین دستآوردها باهمکاری مرکز تحقیقات لیزر پزشکی برگزار می شود.

کنگره پیش رو دهمین رویداد در سطح بین المللی است و از تاریخ هشتم تا دهم آذرماه 1402 به مدت سه روز در سالن همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد. گروه های هدف این کنگره متخصصین علوم بالینی و علوم پایه، دانشجویان پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و علوم پایه هستند که در زمینۀ پیشگیری، تشخیص و درمان آسیب های بافتی فعالیت دارند. همچنین درکنار سخنرانی های محققین و دانش پژوهان، بخش های علمی و تجاری متنوعی مانند برپایی نمایشگاه ارائه دستاوردهای علمی، مقالات ارائه شده به صورت پوستر، برگزاری کارگاه های تخصصی مرتبط، برپایی غرفه های انتشارات، سازمان ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی و … ازجمله برنامه های جانبی کنگره می باشد.

با اطمینان حضور و مشارکت شما فرهیختگان ارجمند بر غنای کنگره خواهد افزود.

Disturbance in wound healing and tissue repair is one of the serious problems in the field of health and treatment. The delay in the repair of a tissue damage and the occurrence of chronic wounds imposes significant physical and psychological costs on the society at the individual, social and economic levels, and also affects the organizations responsible for the provision of health and treatment services.

Due to the change in people’s lifestyle, the quantitative increase of the population, the increase in the average age of the population, and the change in the pattern of diseases towards non-communicable diseases, the incidence of chronic wounds and tissue repair disorders shows an increasing trend. Therefore, as a dynamic, progressive and innovative organization in creating a healthy life, Academic Center for Education, Culture and Research Tehran University of Medical Sciences branch has organized a wound and tissue repair congress every year with the aim of creating interaction and consensus among researchers in the field of wound and tissue repair and presenting the latest achievements in collaboration with Medical Laser Research Center conducts.

The upcoming congress is the 10th event as an international congress and will be held from the 29th November to the 1st of December 2023 for three days at the Aburihan International Conference Hall of Shahid Beheshti University in Tehran.

The target groups of this congress are experts in clinical and basic sciences, students of medicine, paramedicine, nursing and basic sciences who are active in the field of prevention, diagnosis and treatment of tissue damage. Also, along with the lectures of researchers and scholars, various scientific and commercial sections such as setting up an exhibition presenting scientific achievements, poster presentation, holding related specialized workshops, setting up booths of publications, organizations, manufacturers and importers of medical equipment and… are among the side programs of the Congress.

With confidence, your presence and participation, respected scholars, will add to the richness of the Congress.

کنگره های پیشین زخم و ترمیم بافت / Previous WTR Congresses

کنگره اول/1st WTRC
کنگره دوم/2nd WTRC
کنگره سوم/3rd WTRC
کنگره چهارم/4th WTRC
کنگره پنجم/5th WTRC
کنگره ششم/6th WTRC
کنگره هفتم/7th WTRC
کنگره هشتم/8th WTRC
کنگره نهم/9th WTRC

جهت کسب امتیاز بازآموزی در رشته های زیر به سامانه آموزش مداوم مراجعه نمایید.

امتیاز عنوان رشته کد رشته
7.5 متخصص بیماری های داخلی 1710
15 کارشناسی پرستاری 1110
15 کارشناسی ارشد پرستاری 1410
10.5 دکترا پرستاری 1920
15 پزشک عمومی 1510
15 پزشک عمومی طرح پزشک خانواده 1618
7.5 دکترا علوم تغذیه 1925
10.5 کارشناسی فیزیوتراپی 1116
10.5 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1421
10.5 دکترا فیزیوتراپی 1927
7.5 متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی 1718
7.5 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 17185
15 فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی 2014
10.5 فوق تخصص جراحی عروقی 2033
15 متخصص جراحی عمومی 1733
7.5 متخصص روانپزشکی 1725
15 متخصص بیماری های پوست 1730
10.5 متخصص آسیب شناسی 1723
4.5 متخصص بیماری های قلب و عروق 1713
10.5 متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری 1712
4.5 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 1492
4.5 متخصص طب اورژانس 1726
4.5 داروسازی بالینی 1860
4.5 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1434
4.5 متخصص بیماری های قلب و عروق 1713

 

ثبت نام در کنگره برای علاقه مندانی که رشته ایشان شامل دریافت امتیاز بازآموزی است تنها ازطریق سامانه آموزش مداوم صورت می گیرد.