جهت کسب امتیاز بازآموزی در رشته های زیر به سامانه آموزش مداوم مراجعه نمایید.

امتیاز عنوان رشته کد رشته
7.5 متخصص بیماری های داخلی 1710
15 کارشناسی پرستاری 1110
15 کارشناسی ارشد پرستاری 1410
10.5 دکترا پرستاری 1920
15 پزشک عمومی 1510
15 پزشک عمومی طرح پزشک خانواده 1618
7.5 دکترا علوم تغذیه 1925
10.5 کارشناسی فیزیوتراپی 1116
10.5 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1421
10.5 دکترا فیزیوتراپی 1927
7.5 متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی 1718
7.5 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی 17185
15 فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی 2014
10.5 فوق تخصص جراحی عروقی 2033
15 متخصص جراحی عمومی 1733
7.5 متخصص روانپزشکی 1725
15 متخصص بیماری های پوست 1730
10.5 متخصص آسیب شناسی 1723
4.5 متخصص بیماری های قلب و عروق 1713
10.5 متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری 1712
4.5 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 1492
4.5 متخصص طب اورژانس 1726
4.5 داروسازی بالینی 1860
4.5 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی 1434
4.5 متخصص بیماری های قلب و عروق 1713

 

ثبت نام در کنگره برای علاقه مندانی که رشته ایشان شامل دریافت امتیاز بازآموزی است تنها ازطریق سامانه آموزش مداوم صورت می گیرد.

فهرست رشته هایی که امتیاز بازآموزی دریافت خواهند کرد